Menu
Home Page

Our Staff

                                              STAFFING STRUCTURE                                      
Mrs Sarah Baker – Headteacher/DSL

Mrs Elaine Barber - Office Manager

Miss Mollie Prall - Attendance Officer/School Administrator

Asia Class (Y6)

Miss Tina Balaam  – Class Teacher

North America Class (Y5)

Mr Sam Bassett – Class Teacher

Europe Class (Y4)

Mrs Laura Weatherill   – Class Teachers

South America Class (Y3)

Miss Verity Butcher (DSL) (0.9)- Class Teachers

Oceania Class (Y2)

Mrs Rachel Hutchings (Deputy Headteacher) (0.6) Mrs Jo Benford (0.4) - Class Teachers

Africa Class (Y1)

Mrs Sarah Jenkins (SENCo & DSL) (0.7)  Mrs Liza Coville (0.3) - Class Teachers

Antarctica Class (EYFS)

Mrs Jo Longhurst (0.8)    Mrs Liza Coville (0.2) – Class Teachers

LSA

Mrs D Hyett,  Mrs A Mayes,  Miss D King,  Mrs B Powell,

Mrs N Sawyer,  Mrs T Taylor,  Mrs H Thacker, Mrs L Wilson, Miss C Scannell

ELSA

Mrs Nicola Sawyer,  Miss Mollie Prall

MDSAs

Mrs Angela Hart,  Ms Emma Head, 

Miss Laura Saunders,   Mrs Wendy Berry

Early Birds & T-Birds

Mrs A Hart    Mrs B Prall    Mrs L Wilson   Mrs D Hyett,  Mrs H Thacker

 

Top